• Styret i barnehagen

    05/09/2011

    Styret består av foreldre valgt inn av årsmøtet for andelslaget for 2 år av gangen. Styret har møter 8-10 ganger i året.

  • Samarbeidsutvalget for barnehagen

    05/09/2011

    Samarbeidsutvalget for barnehagen består av 2 representanter for forldrene, 2 representanter for eierne og 2 representanter for de ansatte. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Fotoalbumet