• Pedagogiske planer

    12/01/2017

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Her kan du laste ned pedagogisk plattform for Hov barnehage. Det er en overordnet plan som barnehagen styrer sine drift ut ifra. Den henger sammen med Handlingsplan mot mobbeadferd og årsplanen for 2016-2020

     Hov barnehage fra A til Å er et infohefte som gir en oversikt over praktiske ting man kanskje lurer på hvis man skal begynne i barnehagen