• Hvorfor velge Hov barnehage

  18/11/2016

  Brukerundersøkelse gjennomført av EPSI i 2014 og via Ringerike kommune i 2016 (se forsiden) viser fantastiske resultater.

  I tillegg gjennomfører vi en brukerundersøkelse blant nye barn og foreldre i Hov barnehage. Her spørres det blant annet om hvorfor de valgte Hov?

  Her følger oversikt over svarene vi har fått:

 • Hvordan søke?

  18/11/2016

  Ringerike kommune innførte 2016 ny prosedyre for å søke barnehageplass. Se 

  http://ringerike.kommune.no/Tjenester/Barnehager/Soke-barnehageplass/

   

 • Opptaksprosess

  31/01/2013

  Opptaksprosess

 • Etter opptaket

  30/08/2011

  Hva skjer etter opptaket?

 • Vedtekter

  30/08/2011

  Utdrag av vedtekter med presiseringer