Evaluering prosjektstilling 2016-2018

  ( 27/02/2017 )

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Prosjektstillingen har nå vart i halvt år. Du kan lese her om hvilke erfaringer vi har gjort oss:

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Viktig ressurs-stilling for hele barnehagen!

  I Hov barnehage startet vi høsten 2016 opp en 100% prosjektstilling for to år. Vi ville se hvordan dette kan øke kvaliteten på det tilbudet vi som barnehage gir våre barn og foreldre. Annette Berg som er tilsatt i stillingen er barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Denne kompetansen ønsker barnehagen å benytte seg av og fordele på alle avdelinger. Her er det ekstra fokus på de ulike barnegruppenes behov, tidlig innsats for enkeltbarn som trenger det, veiledning av foreldre, kompetanseutvikling av personalet og en helhetlig organisasjonsutvikling for barnehagen. Stillingen brukes også ved behov som spesialpedagogisk ressurs.

  Etter et halvt år ser vi at denne ressursen er veldig positiv for barnehagen. Det gir samlet et bedre tilbud med høyere fagkompetanse og i perioder flere voksne på grupper med behov. Vi har god mulighet til å fange opp og sette inn tiltak tidlig for enkeltbarn med ekstra behov.

  Det har ført til mer faglig refleksjon i hverdagen, og vi ser gradvis en større bevissthet om egen praksis og utvikling av personalets fagkompetanse.

  Vi ser det som en fordel at den som kommer inn som ekstra ressurs kjenner til barn, foreldre og personalet fra før. Da viser både personalet og foreldre trygghet til å be om veiledning ved behov. Noe vi ser kan være veldig positive prosesser.

  Vi utvikler prosjektstillingen videre fremover.