Hvorfor velge Hov barnehage

  ( 24/10/2017 )

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText

  Brukerundersøkelse gjennomført av EPSI i 2014 og via Ringerike kommune i 2016 (se forsiden) viser fantastiske resultater.

  I tillegg gjennomfører vi en brukerundersøkelse blant nye barn og foreldre i Hov barnehage. Her spørres det blant annet om hvorfor de valgte Hov?

  Her følger oversikt over svarene vi har fått:

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  2017:

  - Da jeg kom til å spørre om ledig plass i deres barnehage, fikk jeg kjempehyggelig samtale med styrer og andre ansatt

  -Bevisst valg. Har hatt barn i Hov barnehage tidligere, så for oss var Hov helt naturlig å velge

  -Bevisst valg. Anbefalt av venner med barn i Hov. Godt inntrykk under besøk

  - har hørt bare positive ting om Hov

  - anbefalt av andre, og vi mener Hov hadde det beste tilbudet til våre barn

  - anbefalt av bekjente, flere hold

  - etter undersøkelser og besøk i flere barnehager, mener jeg Hov er den beste for mitt barn 

   

   

  2016:

  - fikk tips fra mor som hadde hatt barn der, gode skussmål fra en bhg-ansatt i en annen barnehage. Leste også på nettsiden - fornøyde foreldre + nærhet til bo.

  -Hørt positive ting, har søsken i bhg som trives

  -beliggenhet

  -hørt av andre at det var bra

  -hørte positivt om Hov bhg fra annen foreldre. Svært godt inntrykk via tlf og besøk før søknad.

   -Barnehagen ligger nært hjemmet, og da vil barna få gå med noen de vil begynne på skolen med. + flott uteområde og godt inntrykk

  -bevisst valg etter samtale med Birthe :) I tillegg ble vi anbefalt av våre venner Meina + Wei (de hadde vært innom over 15 barnehager og så at Hov sin var best) 

  -Hørt mye positivt, lå på veien til begges jobber

  -Hørt bare positivt om bhg

  -Hørt av andre at det var bra

  -Hørt veldig bra om barnehagen. Bare positivt

  - Nærmere hjemmet. Da får også barnet gått med barn hun skal begynne på skolen med. + godt inntrykk av barnehagen.

  - Hørt positive ting. Har familie der, plasseringen var bra. Fine lekeapparater og fint nærmiljø

  - Det var bevisst valg. Vi hadde hørt mye positivt og godt inntrykk av Kari 

   2014:

  - god erfraing fra tidligere, flinke og trivelige ansatt og flott barnehage

  - gutta våres går i Hov, veldig fornøyd

  - Litt tilfeldig pga nærhet, men etter vi hadde søkt, hørte vi bare positivt

  -Vi besøkte flere barnehager og fikk best inntrykk/følelse når vi besøkte dere. Har også hørt mye bra om barnehagen fra andre fornøyde foreldre

  -bevissst valg. Mange som kunne anbefale - perfekt beliggenhet!

  - bhg er i barnets skolekrets, og den bhg i nærheten av hjemmet med best "rykte". Meget bevisst valg

  - bevisst valg

  - bevisst valg. Godt inntrykk. Godt rykte

  - kortere vei for oss. Hørt mye bra om bhg

  - vi ønsket en bhg i nærmiljø og Hov har et godt rykte

  - fordi det er en barnehage som ligger i skolekretsen til barnet
  2013:

  - Ble anbefalt av kjente

  - Søsken der + veldig fornøyde med bhg

  - Søsken i samme bhg

  - Nært til hjemmet, gode skussmål

  - Har søsken i Hov, så det var et bevisst og
  naturlig valg. I TIILEGG ER VI SUPER FORNØYD J
  J

  - Hørt av andre at dette var en flott bhg

  - Har hatt barn her før, og har vært veldig
  fornøyde

  - Dette var et bevisst valg. NN har spesielle behov så jeg tenkte at NN
  trenger en tilfredsstillende bhg for å være komfortabel med. Fagfolk anbefalte
  Hov bhg for NN

  - Alle fettere og kusiner har gått i Hov og vi har
  hørt utelukkende positive ting