Etter opptaket

  ( 30/08/2011 )

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Hva skjer etter opptaket?

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  ETTER OPPTAKET.
    
   
  1.
   Det foretas kontinuerlige opptak ved ledig kapasitet. Dette medfører at «hoved-opptaket» foretas i forbindelse med at de eldste barna slutter for å begynne på skole.
    
   
  2.
   Ved hovedopptaket vil alle søkere tilskrives. Ved opptak i løpet av året vil kun de barna som får tilbud om plass tilskrives.
    
   
  3.
   De søkerne som får plass, må bekrefte plassen på en svarslipp innen fastsatt tid, og innbetale andelsbeløp på kr
  5.000,- kr pr. barn før barnet starter opp i barnehagen.
    
   
  4.
   De som ikke får tilbud om plass i første omgang, får tilbud om fortsatt å stå på venteliste.
    
   Skulle det være behov for å få ytterligere opplysninger, bes dere skrive eller ringe til barnehagen.
    
    
   
  Velkommen som søker til
   Hov Barnehage SA