Hov barnehage SA

  • Planleggingsdager

    16/02/2018

    De siste planleggingsdagene i barnehageåret 2017-2018 er

    fredag 18. mai 2018

    mandag 4. juni 2018 

  • Prosjektstillingen ble fast!

    31/01/2018

    Ingenting å lure på! Når vi høstet så gode erfaringer med ekstra kompetanse på huset, prioriterer vi at denne stillingen blir fast. Annette har fått fast stilling som veileder/fokus kompetanseheving på hele huset, og stillingen heter nå "Fagveileder"

    Samtidig med at Annette gikk over i stillingen, tiltrådte Britt Kristoffersen Tronrud som fast avdelingsleder

    Heldige vi! 

  • "Være sammen"

    31/01/2018

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

     Være sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen

    6 ansatte deltar på 4 dagers kurs i Drammen.  Kurset skal gi oss verktøy for å implementere den varme og grensesettende voksenstilen for alle ansatte og etter hvert også fokus på foreldrerollen.

    Følg med på planer og rapporter. Her vil du etter hvert høre om

    -          Løveloven

    -          Ramona von Rotter

    -          Respekt for hverandre

    -          M.m.m

  • Priser 2018

    31/01/2018

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Det er fastsatt følgende priser for foreldrebetaling fra 1.1.2018

    (satsene tilsvarer makspris nasjonalt) 

    100% plass 2.910,- kr

    80% plass: 2.619,- kr

    60% plass: 2.037,- kr

    50% plass: 1.746,-  kr

    Kostpris er uendret: kr 200,- pr barn med hel plass

     

  • Barnehagen på facebook

    27/06/2017

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Barnehagen har valgt å være på facebook.  Siden skal brukes til profilering av barnehagen og vise hva vi står for. For foreldre som allerede har barnehageplass vil Vigilo være stedet for utveksling av info direkte i forhold til det enkelte barn, planer, bilder, rapporter m.m.

  • Evaluering prosjektstilling 2016-2018

    27/02/2017

    edf40wrjww2utHPContent:ShortText
    Prosjektstillingen har nå vart i halvt år. Du kan lese her om hvilke erfaringer vi har gjort oss:

  • Bygge på!

    27/01/2017

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Nå har Hov barnehage sendt søknad om å få bygge på barnehagen. Vi ønsker oss flere små rom til noen få barn og 1 voksne og dessuten egen "gymsal" slik at vi kan bruker kroppen vår både inne og ute. Så lenge tomta setter begrensninger for bygge "utover", måtte vi tenke annerledes og bygger "oppover" i stedet. Dette blir spennende! Lyst til å se mer av planene, er dere hjertelig velkommen på besøk.

  • Årsplan 2016-2020

    24/11/2016

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Årsplanen for Hov barnehage fremstår nå i ny drakt. Vi ønsket at planen skulle være mer tilgjengelig for både nye og "gamle" forelder. Klikk deg inn på dokumenter du kan laste ned til høyre og ta en titt

  • TUSEN TAKK FOR TILLITEN.

    20/04/2016

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    I Ring.blad stod det en artikkel på lørdag ad. felles spørreundersøkelse for barnehagene i kommunen. Denne undersøkelsen var også vi med på og jeg vil takke dere alle for svært gode tilbakemeldinger. Artikkelen i avisen kommenterte svært lav svarprosent, mens Hov hadde 70% svardeltakelse. Det er bra!

    I tillegg til høy svardeltakelse var snittskåret også svært bra.  Her følger et lite utvalg

    (snitt Ringerike i parentes) 

    Resultat for brukerne i     5,2 (4,9)

    Trivsel                              5,4 (5,1)

    Brukermedvirkning          5,1( 4,7)

    Respektfull behandling    5,5 (5,3)

    Tilgjengelighet                5,2 (5,2)

    Informasjon                     5,0 (4,8)

    Fysiske miljø                   5,1 (4,6)

    Helhetsvurdering             5,5 (5,1)

    Snitt totalt                        5,2 (5,0) 

    Vi takker og bukker og skal gjøre vårt beste for å være tilliten verdig. 

  • LYST PÅ BARNEHAGEPLASS?

    26/01/2015

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Trenger du barnehageplass? Søknadsfristen er 1. mars. Vi kan tilby små grupper med 6 barn og 2 voksne pr. gruppe for barn i alderen 0 til 3 år. Er barnet over 3 år er det 12 barn pr. gruppe med 2 voksne. Ta en titt på pekeren "Barnehageplass" så får du mer informasjon. Vi er svært stolte av barnehagen vår og tar gjerne i mot besøk av dere som har lyst til å ta en titt før dere bestemmer hvor dere vil søke.