Dokumenter til nedlasting

Brukerundersøkelse ringerike kommune 2018
( 8 KB )

Hov barnehage fra a til å
( 7 MB )

Årsplan 2016-2020
( 8 MB )

Handlingsplan mot mobbeadferd
( 395 KB )

Pedagogisk plattform
( 973 KB )

Karakterkort epsi-undersøkelse 2014
( 28 KB )

Ringerike kommune 2015
( 8 KB )