• Øvrige ansatte

    30/08/2011

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    I tillegg til ansatte direkte knyttet til avdeling, har vi også renholder, kjøkkenassistent, vaktmester, personalet knyttet til barn med spesielle behov og daglig leder.

    Sammen utgjør vi en stor gjeng voksne som ønsker å arbeide for å oppfylle visjonen om at barna skal ha

    EN GOD BARNDOM

Fotoalbumet