Hov barnehage SA

 • Hovsenga - vårt nærmiljø

  02/03/2018

  Hovsenga er en naturperle i Ringerike. Heldige vi som har dette som et turområde og vårt nærmiljø.

   http://www.hovsenga.no/

   

   

 • Brukerundersøkelsen 2018

  14/03/2018

  Ringerike kommune har gjennomført brukerundersøkelse blant de fleste barnehagene i Ringerike. Nå foreligger resultatet og vi er stolte og ydmyke for det gode resultatet. 

  Her følger tallene for hver enkelt dimensjon (tallene i parentes er fra brukerundersøkelsen 2016):

  Resultat for brukerne:  5,5 (5,2)   

  Trivsel                          5,6 (5,4)

  Brukermedvirkning      5,4 (5,1)

  Respektfull behandling 5,8 (5,5)

  Tilgjengelighet              5,3 (5,2)

  Informasjon                   5,4 (5,0)

  Fysisk miljø                   5,6 (5,1)

  Helhetsvurdering           5,8 (5,5)

  Fnitt totalt                      5,5 (5,2) 

 • Planleggingsdager

  16/02/2018

  De siste planleggingsdagene i barnehageåret 2017-2018 er

  fredag 18. mai 2018

  mandag 4. juni 2018 

 • Prosjektstillingen ble fast!

  31/01/2018

  Ingenting å lure på! Når vi høstet så gode erfaringer med ekstra kompetanse på huset, prioriterer vi at denne stillingen blir fast. Annette har fått fast stilling som veileder/fokus kompetanseheving på hele huset, og stillingen heter nå "Fagveileder"

  Samtidig med at Annette gikk over i stillingen, tiltrådte Britt Kristoffersen Tronrud som fast avdelingsleder

  Heldige vi! 

 • "Være sammen"

  31/01/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   Være sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen

  6 ansatte deltar på 4 dagers kurs i Drammen.  Kurset skal gi oss verktøy for å implementere den varme og grensesettende voksenstilen for alle ansatte og etter hvert også fokus på foreldrerollen.

  Følg med på planer og rapporter. Her vil du etter hvert høre om

  -          Løveloven

  -          Ramona von Rotter

  -          Respekt for hverandre

  -          M.m.m

 • Priser 2018

  31/01/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Det er fastsatt følgende priser for foreldrebetaling fra 1.1.2018

  (satsene tilsvarer makspris nasjonalt) 

  100% plass 2.910,- kr

  80% plass: 2.619,- kr

  60% plass: 2.037,- kr

  50% plass: 1.746,-  kr

  Kostpris er uendret: kr 200,- pr barn med hel plass

   

 • Barnehagen på facebook

  27/06/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Barnehagen har valgt å være på facebook.  Siden skal brukes til profilering av barnehagen og vise hva vi står for. For foreldre som allerede har barnehageplass vil Vigilo være stedet for utveksling av info direkte i forhold til det enkelte barn, planer, bilder, rapporter m.m.

 • Årsplan 2016-2020

  24/11/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Årsplanen for Hov barnehage fremstår nå i ny drakt. Vi ønsket at planen skulle være mer tilgjengelig for både nye og "gamle" forelder. Klikk deg inn på dokumenter du kan laste ned til høyre og ta en titt