Hov barnehage SA

 • "Være sammen"

  24/10/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Være sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen

  6 ansatte deltar på 4 dagers kurs i Drammen.  Kurset skal gi oss verktøy for å implementere den varme og grensesettende voksenstilen for alle ansatte og etter hvert også fokus på foreldrerollen.

  Følg med på planer og rapporter. Her vil du etter hvert høre om

  -          Løveloven

  -          Ramona von Rotter

  -          Respekt for hverandre

  -          M.m.m

   

   

   

 • Barnehagen på facebook

  27/06/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Barnehagen har valgt å være på facebook.  Siden skal brukes til profilering av barnehagen og vise hva vi står for. For foreldre som allerede har barnehageplass vil Vigilo være stedet for utveksling av info direkte i forhold til det enkelte barn, planer, bilder, rapporter m.m.

 • Evaluering prosjektstilling 2016-2018

  27/02/2017

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Prosjektstillingen har nå vart i halvt år. Du kan lese her om hvilke erfaringer vi har gjort oss:

 • Prosjektstilling 2016-2018

  31/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  August 2016 fikk vår ansatt Annette Berg en annen rolle her i Hov barnehage. På bakgrunn av at hun har tatt videreutdanning i spesped og dessuten har veiledningskompetanse, laget vi en egen stilling til henne med utgangspunkt i ekstrapedagog på alle avdelinger. Hun rullerer mellom alle 8 grupper ut ifra bestillingene fra de enkelte avdelingslederne. Noen av lederne prioriterer henne inn til observasjon og tiltak enkeltbarn mens andre bruker kompetansen hennes til personalveiledning og refleksjonspartner.

  Nå har prosjektet vart i 6 måneder og det vil snart foreligge en evalueringsrapport. Hovedtrekkene her er økt kvalitet i form av høyere bevissthetsgrad, tettere oppfølging, mer presis jobbing rundt gråsonebarn og STOR tilfredshet med prosjektet.

  Dette er MORO 

 • Bygge på!

  27/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Nå har Hov barnehage sendt søknad om å få bygge på barnehagen. Vi ønsker oss flere små rom til noen få barn og 1 voksne og dessuten egen "gymsal" slik at vi kan bruker kroppen vår både inne og ute. Så lenge tomta setter begrensninger for bygge "utover", måtte vi tenke annerledes og bygger "oppover" i stedet. Dette blir spennende! Lyst til å se mer av planene, er dere hjertelig velkommen på besøk.

 • Årsplan 2016-2020

  24/11/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Årsplanen for Hov barnehage fremstår nå i ny drakt. Vi ønsket at planen skulle være mer tilgjengelig for både nye og "gamle" forelder. Klikk deg inn på dokumenter du kan laste ned til høyre og ta en titt

 • TUSEN TAKK FOR TILLITEN.

  20/04/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  I Ring.blad stod det en artikkel på lørdag ad. felles spørreundersøkelse for barnehagene i kommunen. Denne undersøkelsen var også vi med på og jeg vil takke dere alle for svært gode tilbakemeldinger. Artikkelen i avisen kommenterte svært lav svarprosent, mens Hov hadde 70% svardeltakelse. Det er bra!

  I tillegg til høy svardeltakelse var snittskåret også svært bra.  Her følger et lite utvalg

  (snitt Ringerike i parentes) 

  Resultat for brukerne i     5,2 (4,9)

  Trivsel                              5,4 (5,1)

  Brukermedvirkning          5,1( 4,7)

  Respektfull behandling    5,5 (5,3)

  Tilgjengelighet                5,2 (5,2)

  Informasjon                     5,0 (4,8)

  Fysiske miljø                   5,1 (4,6)

  Helhetsvurdering             5,5 (5,1)

  Snitt totalt                        5,2 (5,0) 

  Vi takker og bukker og skal gjøre vårt beste for å være tilliten verdig. 

 • Priser 2017

  08/06/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Det er fastsatt følgende priser for foreldrebetaling fra 1.1.2017

  (satsene tilsvarer makspris nasjonalt) 

  100% plass 2.730,- kr

  80% plass: 2.457,- kr

  60% plass: 1.911,- kr

  50% plass: 1.638,-  kr

  Kostpris er uendret: kr 200,- pr barn med hel plass

   

 • LYST PÅ BARNEHAGEPLASS?

  26/01/2015

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Trenger du barnehageplass? Søknadsfristen er 1. mars. Vi kan tilby små grupper med 6 barn og 2 voksne pr. gruppe for barn i alderen 0 til 3 år. Er barnet over 3 år er det 12 barn pr. gruppe med 2 voksne. Ta en titt på pekeren "Barnehageplass" så får du mer informasjon. Vi er svært stolte av barnehagen vår og tar gjerne i mot besøk av dere som har lyst til å ta en titt før dere bestemmer hvor dere vil søke.